Örebro läns landsting – för dig, dygnet runt
Hjälpmedelsguide & behovstrappa
kontrast:

Hjälpmedelsguide & Behovstrappor

Trappstegen inom Hjälpmedelsguide & Behovstrappor
AKTIVITETER I DAGLIGA LIVET
FÖRFLYTTA SIG
KOMMUNICERA
VÅRD OCH BEHANDLING

En guide för val av hjälpmedel
Här visas de hjälpmedel som du kan få låna av Region Örebro län.
För att göra det enklare för dig är de indelade efter olika behov:
· hjälpmedel för att förflytta sig
· hjälpmedel för att prata eller meddela sig med andra människor
· hjälpmedel för att klara vardagen - aktiviteter i dagliga livet
· hjälpmedel för vård och behandling

Klicka på pusselbitarna ovan eller på länkarna i menyn till vänster för att få mera information.
Bakom varje pusselbit finns en behovstrappa.
Behovstrappan visar Region Örebro läns syn på att behov kan vara olika viktiga.

Det finns särskilda regler för förskrivning av hjälpmedel. De hittar du i hjälpmedelspolicyn.