Örebro läns landsting – för dig, dygnet runt
Hjälpmedelsguide & behovstrappa
kontrast:

Lättläst - Hjälpmedelspolicy

Riktlinjer om hjälpmedel i Region Örebro län

Behöver du hjälpmedel från Region Örebro län?
Region Örebro län har särskilda regler för hjälpmedel.
Det kallas för hjälpmedels-policy.

Den som använder hjälpmedel kallas för brukare.
Den som du träffar för att få ett hjälpmedel är förskrivare.
Förskrivaren skriver ut hjälpmedel och tar reda på vad brukaren behöver.
Alla förskrivare i länet ska följa samma regler när de skriver ut hjälpmedel, så att alla brukare får lika möjligheter.

Bara den som har förskrivnings-rätt får skriva ut Region Örebro läns hjälpmedel.
Den som har förskrivnings-rätt måste vara utbildad och kunna mycket om hjälpmedel.

Personer som har förskrivnings-rätt ska vara anställda i Region Örebro län eller ha vårdavtal,
de har kommit överens med Region Örebro län att de får ge vård eller vara förskrivare i kommunen.
I vård och behandling och rehabilitering ingår hjälpmedel för den som behöver.
Hjälpmedel får inte vara istället för vård eller behandling.

Vad är hjälpmedel?
Hjälpmedel hjälper en person att behålla ett sätt att fungera,
gör svaga funktioner bättre eller ersätter en förlorad funktion.
Hjälpmedel ska provas ut så
att de passar just den personen som ska använda hjälpmedlet.

Region Örebro län ansvarar för och lånar ut en del hjälpmedel.
En del hjälpmedel måste brukaren köpa själv.
Region Örebro läns hjälpmedel ska vara ett stöd
för att kunna fungera i hemmet och ute i samhället.
Region Örebro län har inte ansvar för hjälpmedel
som behövs för en hobby eller för fritidsboende (eller personlig vård = egenvård).
Den som vill köpa ett särskilt hjälpmedel ska få veta var det finns.

Brukaren ska vara delaktig
och ha inflytande på valet av hjälpmedel.
Brukarens erfarenheter och åsikter är viktiga.
Förskrivaren ska ta hänsyn till hur allt är omkring brukaren
Den som har störst behov ska få hjälp först.
Region Örebro läns hjälpmedel lånas ut gratis eller till låg avgift.
Det ska vara lätt att få tag på personer med förskrivnings-rätt.
Hjälpmedel ska vara säkra att använda och följa lagar och bestämmelser.

Brukaren får i normala fall låna en uppsättning av varje hjälpmedel.
Om brukaren har stort behov av flera likadana hjälpmedel,
kan Region Örebro län göra undantag från den regeln.

Förskrivarna i Region Örebro län och i kommunerna ska prata med varandra
och göra på samma sätt i hjälpmedelsfrågor.
Förskrivarna i Region Örebro län ska lyssna på vad brukarnas organisationer
och Länshandikapprådet och Pensionärsrådet tycker om hjälpmedel.

Forskning om hjälpmedel är bra.
Vad får hjälpmedel kosta samhället,
hur kan hjälpmedlen bli bättre?
Forskningen kan ge svar på många frågor.