Region Gotland
Hjälpmedelsguide & behovstrappa
kontrast:

Behovstrappor

Trappstegen inom Behovstrappor
AKTIVITETER I DAGLIGA LIVET (ADL)
KOMMUNICERA
FÖRFLYTTA SIG
VÅRD OCH BEHANDLING

OBS! Under vissa ISO-koder så kan det visas andra hjälpmedel än dem som ska finnas. Vår systemleverantör arbetar med problemet och vi hoppas få det löst så fort som möjligt.

En guide för val av hjälpmedel
Här visas de hjälpmedel som Region Gotland tillhandahåller.
De är indelade i fyra områden utifrån olika behov:
· hjälpmedel för att förflytta sig
· hjälpmedel för att prata eller meddela sig med andra människor
· hjälpmedel för att klara vardagen - aktiviteter i dagliga livet
· hjälpmedel för vård och behandling

För varje område finns en behovstrappa. Behovstrappan visar att behov kan vara olika viktiga. Vid varje trappsteg visas de hjälpmedel som kan förskrivas samt gällande förskrivningsanvisningar.

Klicka på pusselbitarna ovan eller på länkarna i menyn till vänster för att få mera information.

Region Gotlands övergripande regler för förskrivning av hjälpmedel hittar du i hjälpmedelspolicyn.