Landstinget Sörmland
Hjälpmedelsguide & behovstrappa
kontrast:

Behovstrappor

Trappstegen inom Behovstrappor
Hur jag beställer hjälpmedel
Förskrivarens ansvar
Hjälpmedelsorganisation
Bakgrund och syfte

Här beskrivs vilka kriterier som gäller för landstinget och kommunerna i Sörmland.
För att göra det enklare för dig är de indelade efter olika behov:
· kriterier för att förflytta sig
· kriterier för att prata eller meddela sig med andra människor
· kriterier för att klara vardagen - aktiviteter i dagliga livet
· kriterier för vård och behandling