Region Västernorrland
Hjälpmedelsguide & behovstrappa
kontrast:

Behovsområde Kommunicera

Trappstegen inom Behovsområde Kommunicera
Att utöva fritt valda aktiviteter
Att läsa och skriva text, att ta del av information i samhället
Att samtala
Att uttrycka och förmedla vad jag vill
Att påkalla uppmärksamhet för att förmedla basala behov

Aktiviteten kommunicera innebär till exempel att samtala, läsa och skriva för att ge eller ta emot information.
Det omfattar också att meddela sig och påkalla uppmärksamhet.

Kommunicera kan ses som en behovstrappa med fem steg.

För varje trappsteg, delaktivitet, ansvarar landstinget och kommunerna i Västernorrland för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser. För varje steg finns en beskrivning av vad som kan erbjudas.

På trappans första steg finns de grundläggande behov som först ska tillgodoses, på trappans andra steg de behov som kommer därefter och så vidare.

Vissa konsumentprodukter för egenansvar, tillbehör och förbrukningsartiklar måste brukaren köpa själv eftersom de inte ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar.