Region Västernorrland
Hjälpmedelsguide & behovstrappa
kontrast:

Behovsområde Vård och behandling

Trappstegen inom Behovsområde Vård och behandling
Vård och behandling för att upprätthålla och förbättra fritt valda aktiviteter
Upprätthålla och förbättra fysiska funktioner
Vård och behandling av fysiska funktioner
Livsuppehållande behov

Inom området vård och behandling finns hjälpmedel som ska tillgodose särskilda behov. Det är medicintekniska produkter, hjälpmedel som kompenserar för en kroppsfunktion och hjälpmedel som kan behövas efter en medicinsk behandlingsinsats.

Vård och behandling kan ses som en behovstrappa med fyra steg.

För varje trappsteg, delaktivitet, ansvarar landstinget och kommunerna i Västernorrland för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser. För varje steg finns en beskrivning av vad som kan erbjudas.

På trappans första steg finns de grundläggande behov som först ska tillgodoses, på trappans andra steg de behov som kommer därefter och så vidare.

Vissa konsumentprodukter för egenansvar, tillbehör och förbrukningsartiklar måste brukaren köpa själv eftersom de inte ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar.