Region Västernorrland
Hjälpmedelsguide & behovstrappa
kontrast:

Startsida

Trappstegen inom Startsida
AKTIVITETER I DAGLIGA LIVET (ADL)
KOMMUNICERA
FÖRFLYTTA SIG
VÅRD OCH BEHANDLING

Här visas de hjälpmedel som du kan få låna i Västernorrland.

Hjälpmedlen är indelade efter olika behov:
• behov att förflytta sig
• behov att prata eller meddela sig med andra människor
• behov för att klara vardagen - aktiviteter i dagliga livet
• behov för vård och behandling

Behovsområdena illustreras som olika pusselbitar (se bild). Bakom varje pusselbit finns en behovstrappa. På trappans första steg finns de grundläggande behov som först ska tillgodoses, på trappans andra steg de behov som kommer därefter och så vidare.

Klicka på pusselbitarna ovan eller på länkarna i menyn till vänster för att få mera information.

Det finns särskilda regler för förskrivning av hjälpmedel. Dem hittar du om du klickar på rubriken ”Styrdokument” i menyn till vänster.